Dağıtım Hizmetlerimiz


Device
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Uygulama Projeleri
 • Enerji Nakil Hattı (ENH) Uygulama Projeleri
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Master Plan
 • Elektrik İletim Şebekesi Master Plan
 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Master Proje
Device
 • Statik Analizler: Yük Akışı, Kısıtlılık, Kısa Devre, Güvenilirlik Etütleri, Ön Mühendislik ve Temel Tasarım İşleri
 • Yarı Dinamik Analizler: Yük Profilleri/Ölçümleri Kullanılarak Yük Akışı Analizleri, Şebeke Teknik Kayıp Hesaplamaları
 • Dinamik Analizler: Geçici Rejim Frekans/Gerilim/Açı Kararlılığı Analizleri, AGC, Hız Regülatörü, İkaz Sistemi ve PSS Modelleme/Simülasyon/Test/Ayar Optimizasyonu Çalışmaları
 • Röle Koordinasyon ve Ayar Çalışmaları
 • Güç Kalitesi Etütleri
 • Rüzgar ve Güneş Santralları için Şebeke Yönetmeliği Ek-18 Uygunluk Raporunun ve Bağlantı Anlaşması Ek-7 Dosyasının Hazırlanması
Device
 • TEİAŞ ve EDAŞ Yatırım (CAPEX) Fizibilite Analizleri
 • EDAŞ OPEX Optimizasyon Çalışmaları
Device
 • Ekonometrik Tüketim Tahmin Çalışması
 • Alansal Talep Tahmin Çalışması
Device
 • Güç Sistemleri Mühendislik Geliştirme Eğitimleri
 • Proje Eğitimleri