Danışmanlık Hizmetlerimiz


Device
 • Üretim Tahminleri
 • İşletme Maliyet Hesaplamaları
 • Risk Analizi
 • Gelir Tahminleri
 • Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti hesaplamaları (WACC)
 • EBIT-EBITDA hesaplamaları
 • Nakit Akışlarının Oluşturulması (FCFF)
 • Yatırım Geri Dönüş Analizi (PBP)
 • İç Verim Analizi (IRR)
 • Karlılık Analizleri (PI)
 • Borç Servis Karşılama Analizleri (DSCR)
 • Net bugünkü Değer (NPV)
 • Seviyelendirilmiş Enerji Maliyeti Analizi (LCOE)
Device
 • İndirgenmiş Nakit Akımlarının Oluşturulması (DCF)
 • Fiyat / Nakit Akımı Analizi (P/C F)
 • Piyasa Çarpanları Analizi (MM)
 • Benzer İşlem Çarpanları Analizi (STM)
 • Tasfiye Değeri Hesaplama
 • Değer Senaryolarının Oluşturulması
Device
 • Üretim ve Kapasite Tahminleri
 • Yük (Puant) Tahminleri
 • Elektrik Tüketim Tahminleri
 • Elektrik Satış Fiyatı Tahminleri
 • Senaryolandırma
Device
 • Tanıtım Dokümanı Hazırlanması
 • Değer Tespit Raporu Hazırlanması
 • Risk Raporlarının Hazırlanması
 • Bilgi Odası Tasarımı
 • Bilgi Odası Güncelleme
 • İdare ve Yatırımcı ilişkilerinin koordine edilmesi
 • Şartname İnceleme
Device

Kamu, Kurum ve Kuruluşların Dünya pazarlarında daha etkin olarak yer alabilmesi, rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, ürün ve hizmet kalitesini arttırabilmesine bağlı kalarak, sürekli öğrenen, gelişirken büyüyen, hizmetlerini yasaların gerektirdiği standartlar çerçevesinde kalitelerini yükseltip, hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyor ve Yönetim Sistemi Standartlarının kurum ve/veya kuruluşlarınızda kurulmasını ve uygulamaya başlanmasını sağlıyoruz.

Başlıca Yönetim Sistemi Hizmetlerimiz:

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 50001:2013 Enerji Yönetim Sistemi
 • ISO 55000:2014 Varlık Yönetim Sistemi
 • ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
 • ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 • ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
 • ISO 18295:2017 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi