Eğitim Hizmetlerimiz


Device

Kurumların yol haritasını belirlemek ve bu yolda bir bütün olarak sistematik ilerlemeleri için verilen eğitimlerdir.

 • Stratejik Düşünce Hedeflerle Yönetim
 • Proje Yönetimi
 • Kaynak Planlama
 • Sistem Yaklaşımı ve Geliştirme
 • Kurumsal İşletme Yönetimi
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Bütünsel Kalite Yönetimi
 • Kurumsal Aidiyet
 • Performans Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Endüstri 4.0
 • Tedarik Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Pazarlama Stratejisi
 • İş Yükü ve Norm Kadro
Device

Bireyin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak, eksik olduğu alanları tamamlamak ve yeni bir bakış açısı kazandırmak için kişisel gelişim eğitimleri verilmektedir.

 • Sonuç Odaklı Yaşam ve Zaman Yönetimi
 • Farkındalık ve Motivasyon
 • İş Hayatında Stres Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Vizyoner Liderlik
 • Etkileyici Sunum Teknikleri
 • İş Hayatında Beden Dili Kullanma
 • İş Hayatı ve İmaj Yönetimi
 • Protokol ve Görgü Kuralları
Device

Mevcut durum ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda sistematik olarak kurumsal yapının güçlendirilmesini hedef alan proje hizmetleridir.

 • İş ve Süreç Analizi
 • İş Yükü ve Norm Kadro
 • Stratejik Plan Çalışması
 • Kurumsal Risk Çalışması
 • Kurumsal Performans Sistemi
 • Bireysel Performans Sistemi
 • Kurumsal İtibar Anketi
 • Çalışan Memnuniyeti Anketi
 • Müşteri Memnuniyeti Anketi
 • Paydaş Memnuniyeti Anketi
 • Satın Alma ve Tedarik Sistemi Kurulumu
 • İnsan Kaynakları Sistemi Kurulumu
 • Faaliyet Raporu Hazırlanması
Device

Kamu kurumlarının İlgili Yönetmelikler kapsamında vermekle yükümlü oldukları, alınması zorunlu olan sertifikalı eğitimleri kapsamaktadır.

 • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi (YTK) Eğitimleri
 • Daimi Nezaretçi Eğitimleri