İletim Hizmetlerimiz


Device
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi
 • Uygulamaya esas optimum güzergah seçimi ve analizi
 • EİH güzergahı kurum görüşü temin ve oluru
 • EİH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel)
 • EİH Projelendirme (Pls-cadd yazılımı ile tevziat çalışması)
 • EİH Kamu Yararı Kararı (KYK) temini
 • İletken gergi ve sehim hesaplarının yapılması
 • Tesise hazır dizayn paketi sunulması
 • TEİAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması
 • TEİAŞ onaylı 3D direk tasarımı
 • EİH kamulaştırma projesi (Direk yeri kamulaştırma ve direkler arasındaki irtifak hesabı)
 • EİH tarım dışı tahsis ve mera vasıf değişikliği karar temini
 • EİH imar planı tadilat projesi
 • EİH fiili kamulaştırmaya esas dosya hazırlığı
 • EİH Kamulaştırmaya Başlama Kararı (KBK) temini

Device
 • Hat karakteristiği ve bağlantı noktası analizi
 • Uygulamaya esas optimum güzergah seçimi ve analizi
 • ENH güzergahı kurum görüşü temin ve oluru
 • ENH güzergah detay ölçümü (LIDAR/Yersel GPS)
 • ENH Projelendirme (B-pro yazılımı ile tevziat çalışması)
 • İletken gergi ve sehim hesaplarının yapılması
 • Tesise hazır dizayn paketi sunulması
 • TEDAŞ şartnamesine uygun, ihaleye esas keşif hazırlanması
 • Gerilim düşümü ve kısa devre hesabının yapılması
 • Güncel birim fiyatlı enerji nakil hattı (ENH) keşfinin yapılması
 • ENH kamulaştırma projesi (Direk yeri kamulaştırma ve direkler arasındaki irtifak hesabı)
 • ENH tarım dışı tahsis ve mera vasıf değişikliği karar temini
 • ENH imar planı tadilat projesi
 • ENH fiili kamulaştırmaya esas dosya hazırlığı
 • ENH Kamu Yararı Kararı (KYK) temini
 • ENH Kamulaştırmaya Başlama Kararı (KBK) temini
Device
 • Proje Maliyet analizi
 • İletim hattı tesis ihale dokümanlarının hazırlanması
 • İş programı kontrolü, takibi ve işverene raporlanması
 • Yapılan işin şartnamelere uygunluğunun kontrolü ve işverene raporlanması
Device
 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında ÇED süreçlerinin yönetilmesi ve nihai kararların temini
 • Planlama aşamasında projelerin çevresel teknik değerlendirme raporlarının hazırlaması
 • Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Orman Rehabilitasyon Planları ile Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması
 • Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması
 • Biyoçeşitlilik Planları, Ekosistem Değerlendirme ve Ornitolojik Değerlendirme Çalışmalarının Yapılması
 • Çevresel Gürültü ve Hava Kalitesi Dağılım Modellemelerinin Yapılması
 •    İletim Tesislerinin Havadan Arıza Tespit ve Raporlama Hizmetleri (Bütünleşik Sensör Sistemleri)