İnsan Kaynakları

ELTEMTEK A.Ş. bir kurumun stratejik hedeflerine ulaşabilmesinde, yetkin, iyi eğitimli, tecrübeli, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan, kurum kültürüne uyum gösteren personel sürekliliğinin hayati önemine inanmaktadır. Bu faktörleri optimize etmeyi ve doğru koşulları yaratmayı amaçlayan, ana strateji önceliklerinde sürekli iyileştirme prensibini esas alan bir İK politikası ortaya koymaktadır.

ELTEMTEK A.Ş. çalışanlarının sahip olduğu en büyük varlık ve şirketin en değerli unsuru olduğuna inanmaktadır. Bu doğrultuda çalışanlarına olumlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, aktif olarak kişisel ve mesleki gelişimleri için onları desteklemek adına tüm imkanlarını kullanmaktadır.İnsan yönetimi yaklaşımında, adil iş gücü uygulamalarına, uluslararası ve yerel iş gücü yasalarına uyum göstermektedir. Eşit Fırsatlar Politikasıyla ayrımcılık yapmadan her çalışana yönetime katılma hakkı ve kariyer fırsatları sunmaktadır.

Bireysel liyakat, bilgi, beceri ve yeteneklerine dayanan bir pozisyon için en uygun seçimi yaparak, kurumda devamlılığı için sürekli teşvik etmektedir.