İştiraklerimiz

ELTEMTEK Enerji Akademi

Türkiye’nin enerji tarihinde üstlendiğimiz misyon ve dünyadaki sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, uygulama alanlarını geliştirme prensibimiz, entelektüel birikimimizi zenginleştirmiştir. Sahip olduğumuz derin bilgi ve deneyimimizin paylaşılarak, sektörün gelişimine katkı sağlaması amacıyla ELTEMTEK Enerji Akademi kurulmuştur.

ELTEMTEK Enerji Akademi,sektörle ilgili olan herkese yenilenebilir enerji gibi güncel konular başta olmak üzere enerji üretimi, iletimi, dağıtımı alanında önemli ve gelişen konularda eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler teorik bilginin yanı sıra, pratiğe yönelik uygulamalara, güncel ve yetkinlik artırıcı içeriğe sahiptir. Eğitimciler, başta ELTEMTEK olmak üzere, sektörün önde gelen şirketlerinde ve kamu kurumlarında görev almış, konusunda deneyimli uzmanlardır.