Ortaklık Yapısı

ELTEM-TEK’in ortaklık yapısı, bizi sektörde ayırt edilir ve güvenilir kılan en önemli parametrelerden biridir. İsimleri, başarının birer markası haline gelmiş ulusal ve uluslararası kurumların hissedarlığıyla kurulan ve varlığını devam ettiren ELTEM-TEK, bu yönüyle istikrarlı ve küresel bir duruş sergilemektedir.