YÖNETİM POLİTİKASI

Türkiye enerji tarihindeki, 35 yıllık tecrübemizle elektrik santralleri, trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirmeyi,

Enerji sektörüne dair üretim, iletim ve dağıtım hizmetlerine ait mühendislik hizmetlerinin ve proje hizmetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamayı,

Yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması, kirliliğin önlenmesi ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

Sıfır atık bilinci ile çevre boyutlarının yarattığı etkileri kontrol altına almayı, azaltmayı ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Atıklarımızı kaynağında yok edecek yöntemler oluşturmayı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmeyi,

Faaliyetlerini; sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, Kalite Yönetim Sistemi Standardı, Çevre Yönetim Sistemi Standardı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve Uygunluk Değerlendirmesi- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi standardı şartlarına, yasal ve yerel şartlara ve diğer uygulanabilir şartlara uyarak yürütmeyi,

Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, şirketimizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,

Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi,

ELTEMTEK A.Ş. olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

 


Şerif OKLUOĞLU

GENEL MÜDÜR