Yönetim Politikası

Türkiye enerji tarihindeki, 35 yıllık tecrübemizle elektrik santralleri, trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirirken;

Yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı;

Faaliyetlerini; sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, ISO/IEC 17020 – ISO 9001:2015 -  ISO 14001:2015 - OHSAS 18001 standart şartlarına, yasal ve yerel şartlara uyarak yürütmeyi;

Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, şirketimizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı;

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi;

Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi;

ELTEMTEK A.Ş. olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Şerif OKLUOĞLU
GENEL MÜDÜR