Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Türkiye enerji tarihindeki, 35 yıllık tecrübemizle elektrik santralleri, trafo merkezleri ve iletim hatları konusunda en verimli projeleri hayata geçirirken;

Yaşanabilir, sürdürebilir ve bunlarında ötesinde gelecek nesillere bırakılabilecek bir çevrenin sağlanması ve yaşadığımız çevrenin en iyi şekilde korunması inancı ve bilinci ile;

Mevcut ve gelecekteki paydaş beklentilerini doğru analiz etmeyi ve en üst seviyede müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, yasal ve yerel şartlara uymayı,

Takım olma ruhunun ve ekip çalışmasının gücünün farkında olarak, şirketimizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını, çalışanlarımızın tam katılımını sağlamayı ve bu doğrultuda gerekli çalışma ortamını oluşturmayı,

Kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her noktada sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi,

Yaralanma ve meslek hastalıklarına sebebiyet veren riskleri önlemeyi ve sıfır ölümlü kaza ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmeyi,

ELTEMTEK A.Ş. olarak bu politikanın tüm çalışanlarımıza iletileceğini ve anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Şerif OKLUOĞLU
GENEL MÜDÜR