Sertifikalarımız

Güvenlik ve Sağlık

Çalışanlarımızın hayatlarının, tüm riskleri bertaraf edecek güvenlik uygulamalarımıza bağlı olduğunu biliyoruz. Proaktif yaklaşımla güvenlik standartlarımızı oluşturup, onları uyguluyor, küresel sağlık ve güvenlik politikalarına, yasalara ve mevzuata kusursuz uyum gösteriyoruz.

Sağlık ve güvenlik performansını geliştirmek için kararlıyız. Amacımız, her bir kişinin, her iş günü sonunda eve sağlıkla dönmesidir. Bu sebeple aldığımız güvenlik tedbirleri ile birlikte, çalışanlarımızın ve bizim sorumlu olduğumuz işlerde görev alan herkesin, tehlikeleri görmek ve ilgili risk seviyelerini yönetmek için eğitimlerini sağlıyoruz.

Çevre

Hepimiz, insanların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, işlerini yaparken çevrenin sürdürülebilir kaynaklarına karşı sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple çevreye duyarlı olmanın ötesinde, çevrenin korunmasına adanmışlıkla emek veriyoruz.

Yaptığımız işlerle ilintili olarak, çevre yönetimi bizim için sadece bir şirket politikası olmaktan çıkmış, kurumsal bir bütünlük içinde, Çevresel Etki Değerlendirme hizmetlerimizin, en başarılı olduğumuz konulardan biri haline gelmesini sağlamıştır. Çevre yönetim yaklaşımımız ve ÇED raporlarımız, çevreye olan bağlılığımızı, ülkesel ve toplumsal sorumluluğumuzu içermektedir.

Kalite, İSG ve Çevre Politikası

Müşterilerini doğru, güvenilir ve alternatif çözümler üreterek memnun etmek bir ilke olarak benimsenmiştir. Kalite, İSG ve Çevre politikamız; tüm çalışanlarımızın katkısıyla şu şekildedir:

  • Müşteri memnuniyeti
  • Kaliteli hizmet
  • Alternatif çözümler üretme
  • Sürekli gelişim, iyileştirme
  • Çevre bilinci
  • Kaza ve yaralanmalara kaşı önlem alınması
  • Yürülükteki kanun ve mevzuata tam uyum
  • Personel, taşeron ve ziyaretciler için sağlıklı ve güvenli çalışma alanları sağlamak
  • Titiz, çevreye duyarlı ve tehlikelere karşi önlemlerini alan bir şirket anlayişi ile çevreyi ve iş sağliği ve toplum güvenliğini ön planda tutan, yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak

Firmamızda Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Sahip olduğumuz kalite sertifikalarımızsa şunlardır: