Stratejik Plan

Stratejimiz

İş hedeflerimize ve temel amaçlarımıza ulaşmak için belirlediğimiz stratejimizin temel unsurları şöyledir:

 • Güçlü ve kontrollü büyümek
 • Ölçek ekonomisinden faydalanmak (maliyetleri düşürür, performansı artırır)
 • Yaptığımız her işte mükemmelliğe odaklanmak
 • Yatırımlar öncesinde ekonomik ve demografik gelişmeler, enerji talebi, politik ve düzenleyici koşulların kapsamlı analizini yapmak

Hedeflerimiz

 • Sektörde süregelen öncülüğümüzü potansiyel enerji kaynaklarını değerlendirme konusunda da devam ettirmek
 • Dünya standartlarını yakalamış çevre dostu bir şirket olmak
 • Enerji ile ilgili kararların oluşturulmasında doğru çözüm ortağı olarak aktif görev almak
 • Dünya genelinde başarılar edinmek

Bizi Üstün Kılan Özelliklerimiz

 • Global erişim, köklü yerel bilgi, yenilik ve gelişim tutkusuyla müşterilerimize teknik mükemmellik sağlarız.
 • Bir projenin her aşamasında destekleyici hizmetler ve teknik bilgiler sunan, güvenilir bir iş ortağıyız.
 • Üstün güvenilirlik, uzmanlık, bilgi ve deneyimimizle, enerji sektöründe lider bir konuma ve itibara sahibiz.
 • İş ve işçi sağlığı, güvenliği ve çevrenin korunması konularında yüksek standartlara sahibiz.
 • Hedeflenen amaca bütünüyle uyumlu, değer oluşturan projeler sunma konusunda kararlıyız.
 • Komple ve uçtan uca projeleri hayata geçirmek için operasyon, bakım ve işletme kabiliyetine sahibiz.
 • Sürekli mükemmellik ve iyileştirme için çalışırız. Tüm iş süreçlerinde sektörün en yetenekli uzmanlarıyla çalışarak, başarı sicilimizi koruruz.
 • Mühendislik hizmetleri konusunda uzmanız. Projelerimizde bilim adamları, akademisyenler, çevre danışmanları ve işlerine adanmışlıkla bağlı profesyonellerle işbirliği içinde çalışırız.
 • Bilgi, beceri, tecrübe ve bütünlük stratejisiyle müşteri bağlılığı yaratırız.
 • En zorlu projeleri belirlenen zamanlamaya uyum içinde, başarıyla yürütürüz.
 • Süreçleri hızlandıracak güvene, tecrübeye ve temasa sahibiz.
 • Çözüm odaklıyız. Kritik durumlarda özel ve yenilikçi çözümler üretiriz.
 • Verimliliği maksimize etmek için entegre teknolojiler ve yazılımları kullanmada öncüyüz.
 • Derin teknik uzmanlık ve rakipsiz ulusal tecrübeye sahibiz.
 • İş ilkelerine bağlıyız. Her çalışanımız bu ilkelere uyumla hareket eder, kuruluşun sosyal değerlerini destekler. Dürüstlük, şeffaflık ve ekip çalışması esastır.