Üretim Hizmetlerimiz


Device
 • Teiaş Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
 • Teiaş Bağlantı Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • Teiaş Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • Teiaş Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Tevziatı Proje Hizmetleri
 • 36 kV Otoprodüktör proje Hizmetleri
 • Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri
 • Saha Müşavirliği
 • Kısa devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları
 • Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri
 • Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması
 • Sistemin Enterkonnekte Şebeke Etkisinin Analizi
 • Aktif, Reaktif Güç Hesaplarının Yapılması
Device
 • Saha Seçimi Danışmanlık Hizmetleri
 • Ölçüm İstasyonu Hizmet Süreçleri
 • Üretim Performans Değerlendirilmesi
 • Çağrı Mektubu Danışmanlık Hizmetleri
 • Genel Yerleşim Planın Hazırlanması
 • Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
Device
 • Ölçüm Direği Hizmet Süreçleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İzin Süreçleri
 • Saha Modelleme ve Enerji Analizi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Şartname ve Sözleşme Hazırlanması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
Device
 • Elektrik Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının
 • Mekanik Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • İnşaat Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • Teknik Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi
 • Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Device
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • YEGM Kojenerasyon Verimlilik Belgesi Süreç Danışmanlığı
 • Bağlantı Görüşü Süreç Danışmanlığı
 • Tesis Uygunluk Raporu (Üniversite) Süreç Danışmanlığı
 • TEDAŞ Projeleri ve Onay Süreç Danışmanlığı
 • TEİAŞ Trafo Merkezleri Bakım-Onarım Hariç İşletilmesi
 • Hidroelektrik Santraller İşletme ve Bakım Hizmetleri Verilmesi